İlkokulda SINAV Ayrıcalıkları

 

Bursa Sınav Eğitim Kurumlarında ilkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim geliştirme ünitelerimiz tarafından MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimizde tam öğrenme modeli, çift dilli eğitim, kültür-sanat ve sportif etkinlikleri içine alarak örnek oluşturan eğitim modeli ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. İlkokulda haftada 27 saatlik İngilizce eğitimimiz sayesinde öğrencilerimiz sağlam bir yabancı dil temeline sahip olmaktadır.


İlkokul seviyesindeki eğitim-öğretim işleyişimizdeki temel hedeflerimizden en önemlisi, Atatürk'ün izinde, ulusal değerlere sahip, birden fazla yabancı dili etkin olarak kullanabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, kendi kültürünü özümsemiş, uluslararası bilince, çok kültürlülük anlayışına sahip, araştıran, sorgulayan, riski göze alan, sanatı içselleştirmiş, sporu yaşam biçimi olarak gören, ekip çalışmasına yatkın, paylaşmayı bilen ve işbirliğine açık, sağlıklı iletişim kuran, açık görüşlü etik değerleri önemseyen, ilkeli, duyarlı, saygılı ve sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Bursa Sınav Eğitim Kurumları ilkokul sınıflarında temel amaçlarımızdan biri, hızla değişen dünyada donanımlı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin kendini gerçekleştirmesini sağlamaktır. Bunlarla birlikte sağlam pedagojik ilkeler üzerine oturmuş, bilimsel, yalın, tutarlı, Atatürk ilkelerini benimsemiş, tüm yaşamları boyunca tükenmez bir öğrenme isteğine sahip, doğru ve yapıcı iletişim kurabilen, saygılı ve sağlıklı bireyler yetiştirmektir.


Bursa Sınav Eğitim Kurumlarında bulunan ilkokullarımız güvenlikli kampüs alanları içindedir. İlkokul çağındaki çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi düşünülerek tasarlanmış özel yapılarda az öğrencili sınıflar, sosyal mesafe kurallarına göre yeniden ayarlanmış yemekhaneler, yüzme havuzları, spor salonları, konferans odaları, bilgisayar ve bilim laboratuvarları, kodlama-robotik atölyeleri, satranç sınıfları, doğada seyir terasları, hayvanat bahçeleri, korular ve ferah yaşam alanları bulunmaktadır.


Sınav kampüslerinde, öğrenciler arasında ayrım yapılmadan kendilerine uygun öğrenme yöntemi ve imkânı sağlanırsa her öğrencinin başarılı olabileceğine inanılır. Bursa Sınav Eğitim Kurumlarının ilkokullarında müfredat, tam öğrenme modeline göre parçadan bütüne doğru gidilerek özgün bir şekilde hazırlanır. Okula ilk başladığında öğrencinin bilişsel ve duyusal düzeyi önemli olmakla birlikte her öğrencinin bireysel başarısının artması için ayrı bir çaba gösterilir.

Bursa Sınav İlkokullarında  “Öğrenmeyen öğrenci yoktur" yaklaşımından hareket edilerek her öğrenci için “Tam öğrenme” hedeflenir. Okullarımızda çağın gerektirdiği teknolojik yenilikler ders içeriklerinden, öğrenci takibine kadar eğitim süreçlerinin her safhasında kullanılır. Özellikle dersler akıllı tahta üzerinde işlenir. Pandemi sürecinde kendi uzaktan eğitim platformları ve BEST başta olmak üzere birçok teknolojik uygulama kullanılmakta ve veliler eş zamanlı olarak bilgilendirilmektedir.