Ortaokulda SINAV Ayrıcalıkları

Bursa Sınav Eğitim Kurumlarında ilkokul sonrasında başka bir yönelime gerek kalmadan ortaokullarımıza devam edebilmek mümkündür. Ortaokullarımızda  öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını belirleyerek, onlara uygun ders anlatım yöntemleri geliştiririz. Ders işlenirken görsel, işitsel ve kinestetik aktivitelerle haftalık planlarımızı şekillendiririz. Öğretmenlerimiz dersleri öğrencilerin öğrenme stillerine göre planlar, ona uygun farklı öğrenme ortamları oluşturur.

 

Sınav’lılık bilincini aşıladığımız öğrencilerimize bir üst öğrenime geçiş sınavlarında iyi puan kazandırmak, Özel Liseleri, Fen ve Anadolu Liselerini tercih edebileceği puanı kazandırmak temel amacımızdır. Temel derslerinin ortaokulda daha iyi anlaşılabilmesi için özel çaba harcarız. Günlük yaşam içinde var olan ve günümüz dünyasının makro konuları/sorunları ile de ilişkilendirilmiş olmasını, böylece 'matematik ve fen olgularının" günlük yaşamdan kopuk olmamasını ve    öğrencilerin her konuda yararlanabilecekleri “problem çözme” yeteneklerinin gelişmesini sağlamak adına ortaokullarımızda özel programlar uygularız. Akademik başarının anahtarının ortaokul sıralarındaki başarıdan geçtiğini çok iyi biliriz.

 

Bursa Sınav Eğitim Kurumları Ortaokullarında bilginin güncel hayatla bağlantılı, anlamlı ve kalıcı olması amacıyla öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerini isteriz. Gezilerimiz, eğitsel kulüplerimiz, sanat ve spor etkinliklerimiz, sosyal sorumluluk projeleri, düzenlenen yarışmalar, öğrencilerimizin gerçekleştirdiği projeler, katıldıkları ve ev sahipliği yaptıkları pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonlar bu amaca hizmet eder.

 

Sınav Koleji kampüslerinde uluslar ve kültürler arası bilince sahip çift dilli vatandaşlar yetiştirme misyonu ile hareket ederek öğrencilerimizin ana dillerini ve İngilizce’yi en etkin şekilde kullanmalarını diğer yabancı dilleri de iyi iletişim kuracak şekilde geliştirmelerini hedefleriz. Okulumuzda İngilizce dışında öğretilen yabancı diller Almanca ve Fransızca'dır. Ortaokulumuzda 5. sınıftan itibaren başlayan ikinci yabancı dil eğitimi kesintisiz olarak devam eder.

 

Bursa Sınav Eğitim Kurumlarında ilk gençlik çağına hazırladığımız yavrularımızın psikolojik gelişimleri bizler için çok önemlidir. Rehberlik hizmetlerimiz profesyonel kurumlar tarafından sürekli güncellenmektedir. Öğrencilerin zihinsel açıdan çok yönlü gelişimlerini sağlamak adına onlara planlama, strateji geliştirme, taktik değiştirme, aşamalı uygulama, yaratıcı düşünme, seçenek yaratma, belirsizlikleri sezme, karar verme eğitimleri veririz.    Öğrencilerin düşünsel yetilerinin gelişimini, zenginleştirilmesini sağlamak adına, onlara özgüven, duygusal kontrol, dayanışma, öz disiplin, iyimser bakış açısı eğitimleri veririz.

 

Ortaokullarımızda velilerimizin görüşleri bizler için oldukça değerlidir. Eğitim ve öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak ailelerin öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirmelerini ve iş birliğini sağlayan açık bir iletişim ortamı oluşturmak adına sık sık velilerimizi kampüslerimize davet ederek onlarla görüşürüz. Karşılıklı iletişimin olası sorunları engelleyeceğine olan inancımız sayesinde velilerimiz ile her öğrencimiz için özgün çözümler üretiriz. Bursa Sınav Eğitim Kurumları Ortaokullarında öğrencilerimiz ve velilerimiz ailemizin en değerli parçalarıdır.