E-Twinning - Dikkat Enerji Var!

E-Twinning - Dikkat Enerji Var!
E-Twinning - Dikkat Enerji Var! E-Twinning - Dikkat Enerji Var! E-Twinning - Dikkat Enerji Var! E-Twinning - Dikkat Enerji Var!


E-Twinning - Dikkat Enerji Var!

5 yıl önce. / 31889 kez okundu.

Projemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi vurgulanarak, günümüzde var olan enerji sorunlarına dikkat çekilecektir. Enerji sorunlarına STEM (Fen, teknoloji, mühendislik, matematik) uygulamaları ile yenilikçi çözüm önerileri getirilecektir. Öğrencilerimizde yaratıcılık, araştırma, sorgulama, iletişim becerileri geliştirilecektir. eTwinning portalı tanınacak ve çalışmalar Twinspacede paylaşılacaktır Proje ortak ürünü (e-dergi) ve proje web sitesi oluşturulacaktır. Proje sergisi ile yaygınlaştırma çalışmaları yapılacaktır.

Proje hakkında

Projemizde Enerji nedir? Enerji çeşitleri nelerdir? Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile enerji tasarrufu, enerji verimliliği konularına öğrencilerimizin dikkatleri çekilerek bilinçlenmeleri hedeflenmektedir. Projemizde STEM uygulamalarıyla günümüz enerji sorunlarına çözüm önerileri üretilerek yenilikçi çalışmalar ve Web 2.0 araçları kullanılarak bilişim teknolojilerinden yararlanılması amaçlanmaktadır.Öğrencilerimizde takım çalışması,sorumluluk,yaratıcılık,iletişim becerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir.
In our project What is energy?What are the types of energy? Renewable non-renewable energy sources,energy saving energy efficiency issues are aimed to raise awareness of our students by attracting attention. Our project aims to produce solutions for today's energy problems with STEM applications to benefit from technology by using innovative studies web 2.0 tools.Teamwork, responsibility, creativity, communication skills are expected to be improved

Hedefler

Projemizde hedefimiz öğrencilerimizin
-Enerji nedir? Enerji çeşitleri nelerdir? Enerji verimliliği konularında bilinçlenmelerini sağlamak
-Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini vurgulamak
-STEM(Fen , teknoloji, mühendislik, matematik) uygulamalarıyla disiplinler arası ilişki kurarak günümüz enerji sorunlarına çözüm önerileri üretmek
-Enerji tasarrufuna dikkat çekmek
-Türkiye de ve dünyada enerji konularında bilgi sahibi olunması
-eTwinning portalının tanınması ve Twinspace etkin kullanılması
-Web 2.0 araçlarıyla teknolojiyi kullanmak
-Ortak okullarla işbirliği yaparak sorumluluk, iletişim, dil becerilerinin geliştirilmesi
-Farklı kurum ve kuruşlarla işbirliği içinde olunması
-Ortak bir ürün oluşturulması hedeflenmektedir.

Bursa Sınav Eğitim Kurumları

Bursa Sınav Eğitim Kurumları

2022’de 33 yıllık eğitimcilik deneyimine ulaşacak olan Bursa Sınav Eğitim Kurumları, “Dünya Vatandaşı Bireyler” yetiştirmek amacıyla yola çıkmıştır. Dersanecilik ile başlayıp okullaşma sürecine geçen kurumumuz bünyesinde 11 kampüs, 11 Bursa Çocuk Üniversitesi ve 9 Kurs Merkezi bulunmaktadır. 15.000 öğrencinin her gün disiplinli biçimde eğitim aldığı kurumlarımız “Ortak Akıl” felsefesi ile yönetilmektedir.

2.000'den fazla eğitimci ve 15.000 öğrenciden oluşan dev aile

Anaokulu ile başlayıp, ortaokul, lise seviyelerinde eğitim-öğretim faaliyetleri sürdüren Bursa Sınav Eğitim Kurumları’ndan mezun olan birçok aile bireyimiz öğretmen olarak kurumlarımızda çalışmaya başlamıştır. “Ortak Akıl” felsefemizde, öğrenci-veli-eğitimci birlikteliğini etkin kılmaktayız. Eğitim-öğretim çalışmalarımızda, çağdaş-global yöntemleri araştırıp ortaklaşa oluşturulan bilgi-deneyim süzgecinden geçiren ailemiz ‘en doğru’ ve ‘en etkin’ dili oluşturmaktadır.

Nitelikli eğitim, kaliteli yaşam ilkelerimiz

Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Asya kıtalarındaki bütün eğitim modellerini incelemek adına çıktığımız yolculuklardan birçok yeni ayrıntıyla Bursa’ya dönerek Bursa Sınav Eğitim Kurumları’ndaki öğrencilere yepyeni nitelikler kazandırıyoruz. Anaokulundan 12. sınıfa kadar neredeyse çocukluğunun tamamını kurumlarımızda geçiren evlatlarımız için akademik anlamda sıkıcı olmayan metotlar geliştirmekteyiz. Gelecekte yaşayacakları yetişkin yaşamına onları hazırlarken önceliğimiz her zaman ‘nitelikli eğitim’ ve ‘kaliteli yaşam’ olmuştur.

Atatürk ilkelerinin izinde bilimsel eğitim

Ulu Önder Atatürk’ün eğitim hakkındaki düşüncelerini şiar alarak sanatı, sporu, yabancı dili, iletişimi ve insanlık değerlerini eğitim yaşantımızın içine ekledik. 30 yıla yakın zamandır anlayışımızı sürekli yenileyerek dünyayı yakalamayı başardık. Lise giriş ve üniversite giriş sınavlarındaki öğrenci başarıları ile yetinmeyip sosyal yetkinlikleri artırmak amacıyla AB entegrasyonları yapıyoruz. Birçok AB projesine katılan öğrencilerimiz Bursa Sınav Okulları’nda edindikleri evrensel kültür sayesinde açtıkları her kapının ardında parlak bir gelecek bulmaktadır.

Bursa Sınav Eğitim Kurumları kurucusu Yönetim Kurulu Başkanımız, Eğitimci Gıyasettin Bingöl’ün sıklıkla ifade ettiği ve Sınav Eğitim Kurumlarının mottosu olan, “usta kaptan fırtınalı havada belli olur” sözünden hareketle biz öğrencilerimizi hayatın her şartına hazırlamakla görevliyiz.